Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Bakalářská práce na téma Alternativní typy pracovních úvazků jako aktivní nástroj politiky zaměstnanosti a sladění rodiny a kariéry ... /EN/ Alternative types of working time as an active instrument of employment..

29.09.2010 14:35

V této práci je popsána funkce současného systému v oblastech, které se dotýkají rodičů, slaďování práce a rodiny. Rovněž se snaží být příručkou pro přehlednější orientaci v dané problematice a s ní související legislativou.

Vypracovanou práci je možné zakoupit v e-shopu,  její obsah je uveden zde.

 

Anotace

            Cílem této bakalářské práce je deskripce současných opatření v systému státní podpory pro rodiny s malými dětmi, která mají významnou roli pří slaďování rodiny a zaměstnání. Rovněž popisuje další faktory ovlivňující užití alternativních pracovních forem jako účinného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, který zvýší zaměstnanost této skupiny. Stanovené hypotézy v průzkumné části jsou ověřovány za pomoci dotazníkového šetření. Tento kvantitativní průzkum se použije pro ilustraci odvozených závěrů.

 

Klíčové pojmy

 flexibilní pracovní doba,

mateřská a rodičovská dovolená

péče o děti,

potřeby rodičů – matek,

rodinná politika,

sladění rodinného a pracovního života.


 

 

Description

            The aim of thesis is a description of existing measures in the system of state aid for families with children. These measures have an important role in balancing the family and employment. It also describes the other factors affecting the use of alternative forms of employment as an effective instrument of active employment policy to increase employment of this group. The hypotheses of the research are examined with the help of questionnaire survey. The quantitative survey is used to support the conclusions derived.

 

Key data

Active employment policy

Balancing family life and work

Children under four years

Family policy

Flexible working hours

Childcare

Maternity and parental leave

Needs of parents – mothers


 

OBSAH práce: 

 

ÚVOD..

ČÁST I. - Teoretická východiska.

1.         RODINA A JEJÍ VÝZNAM..

2.         POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

2.1.               Realizace politiky zaměstnanosti rodičů v EU a ČR..

2.2.               Rodiče a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

2.3.               Financování APZ v ČR..

2.4.               Současný stav na trhu práce z pohledu rodiče v EU..

3.         STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA RODIN A DĚTÍ

3.1.               Aktuální opatření spadající do rámce pro-rodinné politiky (od 1. ledna 2009)

3.2.               Finanční podpora rodin..

3.2.1.            Rodičovský příspěvek – přímá finanční podpora.

3.2.2.            Porodné – přímá finanční podpora.

3.2.3.            Daňová zvýhodnění a slevy pro rodiny s nezletilými dětmi – nepřímá finanční podpora 

3.3.               Nefinanční aktivity k podpoře rodiny v rámci sociálního zabezpečení

3.4.               Slučitelnost profesních a rodinných rolí

3.4.1.            Opatření ke zvýšené ochraně a zvýhodnění žen- matek          a mužů- otců v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě.

3.4.2.            Služby péče pro děti do tří let věku..

4.         PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH MODIFIKACE..

4.1.               Pracovní podmínky v platné legislativě.

4.2.               Nevýhody a výhody flexibilních pracovních úvazků..

4.3.               Typy flexibilních forem pracovních úvazků..

4.3.1.            Zkrácený pracovní úvazek.

4.3.2.            Pružné rozvržení pracovní doby.

4.3.3.            Jiné typy alternativních pracovních úvazků..

4.3.4.            Využívání flexibilních pracovních úvazků v ČR a EU v praxi

5.         SLADĚNÍ RODINY A KARIÉRY V EU a ČR..

5.1.               Faktory ovlivňující účast rodičů na pracovním trhu..

5.1.1.            Rodiče a jejich faktory.

5.1.2.            Faktory na straně státu..

5.1.3.            Faktory na straně zaměstnavatelů..

5.2.               Faktory v státech EU..

6.         „PRO-RODINNÝ BALÍČEK“

7.         SHRNUTÍ I. ČÁSTI

ČÁST II. - Emperický průzkum..

8.         CÍL PRŮZKUMU..

8.3.               Pracovní hypotézy.

8.4.               Použité metody, techniky a postupy.

8.5.               Harmonogram postupu..

8.6.               Základní popis zkoumaného souboru..

8.7.               Analýza dat

8.8.               Interpretace výsledků..

8.9.               Formulace dílčích závěrů..

ZÁVĚR..

SEZNAM POUŽITÉ ČESKÉ LITERATURY A PRAMENŮ: I

SEZNAM POUŽITÉ ZAHRANIČNÍ LITERATURY A PRAMENŮ: VII

SEZNAM TABULEK: VIII

SEZNAM PŘÍLOH: X

   

Zpět

Novinky

Změny platné od 1.1.2013 nejen pro mzdové účetní, personalisty...

24.01.2013 12:31
  Rok 2013   Sleva na poplatníka u starobních důchodců Zrušena sleva na poplatníka u starobních důchodců pobírajících důchod k 1.1.2013. Vláda akční jednodenní odhlášení bude negovat a dodatečně bude upraveno její případné neuznávání. Důchodce si již slevu neuplatní.   Redukční...
>>

Dovolená 2012 a její zbytek...lze ho převést do nového roku?

03.11.2012 11:18
Otázky    v této rubrice naleznete odpověď.
>>

Schválené novinky v sociálním systému se dotknou všech

07.11.2011 15:19
  Lidé nad 35. let se mohou do konce roku 2012 rozhodnout, jakým způsobem si budou spořit na důchod. Jestli se zúčastní… Státní příspěvek 90,- připadající na vašich 100,-, které uložíte měsíčně na penzijní spoření, bude od nového roku poskytnut jen k 300,- vaší úspoře. A dále 20% z...
>>

NOVINKY v zákoníku práce ...

10.09.2011 12:14
  Poslanci v sobotu schválili také změny v zákoníku práce. Většina z nich jde více na ruku zaměstnavatelům a zpřísňuje pravidla pro zaměstnance. Má za úkol nastartovat zaměstnanost, ovšem jestli se to povede se ukáže až časem. Hlavní novinky: Výpověď za podvody s neschopenkou:...
>>

PERSONALISTIKA: Odkaz na zajímavý článek pro koho jsou vhodné různé formy alternativních pracovních úvazků

20.06.2011 11:12
  Odkaz na server jobdnes, kde naleznete zajímavý článek z kterého je možno odvodit pro koho jsou vhodné různé formy alternativních pracovních úvazků .... 27.01.2010...
>>

Nové odkazy na téma flexibilní úvazky v Rubrice - Aktuálně z tiskovin

15.06.2011 15:22
https://cms.emzdy.webnode.cz/rubriky/alternativni-pracovni-uvazky/ 
>>

Daně 2010_Zajímavý odkaz na otázky a odpovědi:

20.03.2011 08:51
  Přenášíme dne 20/03/2011 zajímavý článek Daně 2010_otázky a odpovědi.docx (36,6 kB) uveřejněného na webu: https://martine.cz/blog/podnikani/default.html
>>

Musím podávat daňové přiznání ??? Nabízíme Vám zpracování daňového přiznání – k dani z příjmu, dani silniční, dani z nemovitostí, vyúčtování daní sražených zaměstnancům.

13.01.2011 11:18
Více v rubrice daně : https://www.emzda.cz/danove-priznani/    Nabízíme Vám zpracování daňového  přiznání – k dani z příjmu, dani silniční, dani z nemovitostí, vyúčtování daní sražených zaměstnancům. Rozhodné okolnosti, dle kterých může Vaší osobě vzniknout...
>>

Pozor změna !! Neuzavirejte Dohodu o ukončení pracovního poměru, nemusí se to vyplatit!!

13.01.2011 11:14
Změny ve vyplácení podpory v nezaměstnanosti od 1.1.2011 .............stránka se připravuje 
>>

POZOR !!! Další dvě knihy/scripta/ z UJAK s 50% slevou za použité zboží !!!! od autora: BArták JAn a Musil Josef pro Vzděl. dosp.

29.11.2010 14:45
Najděte si v novinkách na eshopu emzda ... https://emzda.webnode.cz/tags/Novinka/
>>
1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.