Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Co přinesou novely schválené sněmovnou?

04.11.2010 07:00

 Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dvě důležité novely zákona - novelu zákona o stavebním spoření a novelu zákona o daních z příjmů , Co tyto změny přinesou v praxi?

 

 


Změny v zákoně o nemocenském pojištění

Změny se dotknou i dočasné pracovní neschopnosti. Dosud během prvních 14. kalendářních dní vyplácel nemocnému zaměstnanci zaměstnavatel tzv. náhradu mzdy, nově to bude po dobu 21 kalendářních dní, tedy nemocenská vyplácená ČSSZ bude náležet zaměstnanci až od 22. kalendářního dne nemoci. To znamená především zátěž pro zaměstnavatele. Další změnou je zakotvení výše nemocenského na úrovni 60 % denního vyměřovacího základu, dosud toto ustanovení platilo jen pro rok 2010. 

 

 

 

Změna v zákoně o daních z příjmů

 

Novela přináší celou řadu změn, nicméně u řady z nich se jedná pouze o legislativně technické zpřesnění. Podívejme se na jednotlivé návrhy.

 

  1. Zavádí se zdanění některých doposud osvobozených příjmů fyzických osob. Jedná se o důchody pracujících důchodců. Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí se nepoužije, pokud součet dílčích základů daně (příjmy ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu) přesáhne za rok částku 840 tis. Kč. Nově se také budou danit se výsluhové náležitosti a přídavky na bydlení u vojáků a policistů.
  2. Snižuje se základní sleva na poplatníka o 100 Kč měsíčně na částku 23.640 Kč ročně, zatímco návrh na snížení slevy na dítě neprošlo. Rubrika odkazy: .. výpočet mzdy...spočítejte si jak se to promítne ve výplatě..

 

Mezi další podstatné změny patří zejména:

 

  1. Příjmy z pronájmu majetku (§ 9 ZDP) zařazeného do obchodního majetku budou nadále považovány za příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti dle § 7 ZDP. K těmto příjmům bude moci podnikatel uplatnit 30 % výdajový paušál.
  2. Zrušení osvobození příjmů z provozu ekologických zařízení (solární, vodní a větrné elektrárny). V současnosti velmi aktuální téma, vlastníci elektráren začali hrozit stávkami, takže nakonec vláda uvažuje o tom, že se dané ustanovení použije jen na tři roky.
  3. Mění se podmínky uznatelnosti nákladů na dary poskytnuté fyzickým či právnickým osobám se sídlem či bydlištěm na území jiného členského státu EU, Norska, Islandu. Oproti předchozímu znění se nadále bude posuzovat splnění pouze podmínek daných ZDP a nikoliv podle právních předpisů příslušného státu příjemce. Uvedené ustanovení lze použít již za zdaňovací období započaté v roce 2010.
  4. Dochází k rozšíření podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně u fyzických osob nerezidentů. Nově si mohou nerezidenti snížit základ daně o poskytnuté dary, zaplacený příspěvek na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, či členské příspěvky odborové organizaci jen pokud úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů.
  5. Novela přináší nové ustanovení týkající se daňové uznatelnosti motivačního příspěvku poskytnutého studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese. Příspěvek může činit 2 tis., resp. až 5 tis. Kč u vysokoškoláka.

 

 

 

 

 


Změny v systému stavebního spoření

Státní příspěvek na stavební spoření se ještě letos zdaní 50 procenty, od roku 2011 se sníží na 10 procent ze současných 15 procent. Novela má reagovat na situaci, kdy systém stavebního spoření v současné době nevede plně k podpoře financování bytových potřeb, což bylo hlavním účelem pro jeho zavedení v roce 1993, a současně zatěžuje výdajovou stránku státního rozpočtu, čímž se podílí na negativním vývoji státního dluhu. Dalším důvodem předložení návrhu je potřeba narovnat odlišnosti právních vztahů plynoucích ze stavebního spoření oproti jiným bankovním vkladovým produktům.

 

 Facebook.com: https://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/Mzdy-a-personalistika/327693055866

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.