Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Daňové přiznání pro rok 2009

14.02.2010 09:51

 

Daňové přiznání 2009

Nabízíme Vám zpracování daňového  přiznání – k dani z příjmu, dani silniční, dani z nemovitostí, vyúčtování daní sražených zaměstnancům.

Rozhodné okolnosti, dle kterých může Vaší osobě vzniknout přeplatek na dani

*       pracovní poměr, ze kterého Vám byly sráženy zálohy na daň z příjmu fyzických osob trval jen část roku

*       jako podnikatel jste v r. 2009 platil zálohy na daň z příjmu ze zisku roku 2008, zisk podnikání za rok 2009 je však nižší

*       poskytnutím darů na dobročinné účely včetně dárcovství krve

*       zaplacením úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru

*       zaplacením příspěvků na penzijní připojištění vyšších jak 6.000,- Kč za rok

*       zaplacením pojistného na soukromé životní pojištění

*       zaplacením za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

*       pokud v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením

*       pokud byl Váš manžel/ka v uplynulém roce na rodičovské dovolené

*       pokud pobíráte invalidní důchod

*       pokud jste držitelem průkazu ZTP

*       pokud jste se v uplynulém roce připravoval na budoucí povolání studiem a bylo Vám méně jak 26 let

*       pokud jste rodičem dítěte, na které jste Vy ani Váš manžel/ka v uplynulém roce neuplatňovali u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění

Další rozhodné okolnosti, pro které Vám mohl vzniknout přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění

*       platil/a jste zálohy dle výsledku podnikání v minulém roce a v r. 2009 došlo k výraznému poklesu Vašich příjmů

*       v uplynulém roce jste platil/a zálohy na pojištění ve vyšší částce než jste byl povinen (zálohy jste si zaokrouhlil/a směrem nahoru)

*       v předchozím roce jste provozoval podnikání jako hlavní činnost, v r. 2009 pouze vedlejší činnost, ale zálohy jste platil podle předpisu z minulého roku, tj. jako za hlavní činnost

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.