Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Jaká je výše PPM v EU v roce 2009?

29.09.2010 14:32

PPM - peněžitá pomoc v mateřství /tzv. mateřská/ 

 

Výše peněžitého příspěvku v mateřství v zemích EU:

Belgie (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 7 týdnů před porodem a 9 týdnů po porodu. Prvních 30 dní je výše peněžité podpory v mateřství 82 % vyměřovacího základu, od 31. dne ve výši 75 %.)

Dánsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 4 týdny před porodem a 24 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství je závislá na dosahovaném příjmu před porodem - 90 % vyměřovacího základu).

Estonsko (Peněžitá pomoc v mateřstvíčiní 100 % z vyměřovacího základu a je poskytována po dobu 140 dní.)

Finsko (Peněžitá pomoc v mateřství je ve Finsku poskytována po dobu 105 dní, z toho 30 až 50 dní před porodem. Výše peněžité pomoci v mateřství je závislá na dosahovaném příjmu před porodem - 90 % vyměřovacího základu).

Francie (Peněžitá pomoc v mateřství ve Francii je poskytována 6 týdnů před porodem a 10 po porodu u prvního dítěte, u dalšího dítěte 8 týdnů před porodem a 18 týdnů po porodu, u dvojčat 12 týdnů před porodem a 22 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 85 % z vyměřovacího základu.)

Irsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů, a to ve výši 70 % z vyměřovacího základu.)

Itálie (Peněžitá pomoc v mateřství v Itálii je poskytována dva měsíce před porodem a tři měsíce po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 80 % z vyměřovacího základu za přecházejících pět měsíců.)

Kypr (Peněžitá pomoc v mateřství činí 75 % z vyměřovacího základu a je poskytována po dobu 26 týdnů.)

Litva (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % z vyměřovacího základu a je poskytována 70 dní před porodem a 56 dní po porodu.)

Lotyšsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 100 %z vyměřovacího základu a je poskytována 56 dní před porodem a 56 dní po porodu.)

Lucembursko (Peněžitá pomoc v mateřství je v Lucembursku poskytována 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu, a to po celou dobu ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Maďarsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % z vyměřovacího základu a poskytována 4 týdny před porodem a 20 týdnů po porodu.)

Malta (Peněžitá pomoc v mateřstvíje poskytována po dobu 14 týdnů a činí 100 % z vyměřovacího základu.)

Německo (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 6 týdnů před porodem a 12 týdnů po porodu. Výše peněžité pomoci dosahuje 100 % z vyměřovacího základu.)

Nizozemí (Peněžitá pomoc v mateřství je v Nizozemí poskytována 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu, a to po celou dobu ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Polsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 100 % z vyměřovacího základu a je poskytována 16 týdnů při narození prvního dítěte, 18 týdnů při narození druhého dítěte a 26 týdnů při narození dvojčat.)

Portugalsko (Peněžitá pomoc v mateřství je v Portugalsku poskytována po dobu 120 dní, a to ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Rakousko (Peněžitá pomoc v mateřství je v Rakousku poskytována 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu - na příkaz lékaře však 12 týdnů, a to po celou dobu ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Řecko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 56 dní před porodem a 56 dní po porodu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 50 % z vyměřovacího základu.)

Slovinsko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 100 % z vyměřovacího základu a je poskytována po dobu 105 dní.)

Slovensko (Výše peněžité pomoci v mateřství činí 55 % z vyměřovacího základu a je poskytována 6 až 8 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu.)

Španělsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů, a to ve výši 100 % z vyměřovacího základu.)

Švédsko (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 480 dní, a to ve výši 80 % z vyměřovacího základu.)

Velká Británie (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 18 týdnů, a to ve výši 90 % z vyměřovacího základu pro prvních 6 týdnů. Následující týdny činí peněžitá pomoc v mateřství 130 euro týdně pro všechny stejně.) 

 

 

  

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.