Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Změny platné od 1.1.2013 nejen pro mzdové účetní, personalisty...

24.01.2013 12:31

 

Rok 2013

 

Sleva na poplatníka u starobních důchodců

Zrušena sleva na poplatníka u starobních důchodců pobírajících důchod k 1.1.2013. Vláda akční jednodenní odhlášení bude negovat a dodatečně bude upraveno její případné neuznávání. Důchodce si již slevu neuplatní.

 

Redukční hranice pro výpočet náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

Změněny redukční hranice.

 

Srážková daň u nerezidentů

Jedná se o odměnu nerezidentů (tj. nemá zde svůj domov, rodinu atd po delší část roku, neexistuje smlouva s ČR o dvojím zdanění), která se z původních 15 % daní 35%.

 

Solidární daň         

Zavedení nové solidární daně (výše od jaké se daň počítá a jaké je procento daně), hodnota se vytvoří při výpočtu mzdy a vyjadřuje rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a danou maximální výší zdanitelných příjmů pro odvod solidární daně (tzv. základ daně pro solidární daň). Vypočtená solidární daň  se přičte k výsledné vypočtené zálohové dani před uplatněním slev.

 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní připojištění

Maximální nedaněná výše těchto příspěvků změněna z 24 000,- Kč na 30 000,- Kč za rok.

 

Účast zaměstnance ve II pilíři důchodové reformy

Novinka v sociálním systému státu. V personálních údajích zaměstnance se sleduje datum registrace od kdy, číslo důchodového spoření (bývá rodné číslo bez lomítka) a od jakého období se má uplatnit.

 

Legislativní parametry pro důchodové spoření

Jsou doplněny nové legislativní parametry "Odvod SP - 3,5%" a "Odvod DS - 5 %" u zaměstnanců účastných tohoto spoření

 

Penzijní připojištění

Od roku 2013 se bude v ročním zúčtování uplatňovat toto připojištění až od výše 12000 ,- Kč (oproti 6000,- Kč).

 

Vyživovaná osoba pro výpočet exekucí

Jako vyživovaná osoba se nepočítá dítě manželky/la, jen dítě vlastní, adoptované, nebo osvojené

 

Zápočtový list

Musí být upraven výpočet čistého příjmu na zápočtovém listu s ohledem na důchodové spoření a solidární daň.

 

Maximální vyměřovací základ  u ZP a SP

Zrušen maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění, změněna výše maximálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.