Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

    Kontakty

Kontakt a Napište nám

   Historie projektu

    Při zpracování Bakalářské práce bylo nutné provést vlastní průzkum prostřednictvím edotazníku, který zde byl k dispozici v období /září 2008 - leden 2009/.

    Z tohoto důvodu jsme vytvořili tyto stránky a dále se soustředíme na vlastní činnost mzdového a personálního outsorcingu, která je kontinuálně a úspěšně provozována již od roku 1995.

 

Informace o nás

Náš profesionální tým - jedná se o 2 mzdové účetní a personalistky. 

Garantem v oblasti mzdového outsourcingu ve společnosti je Libuše Kolářová.

    Libuše Kolářová má dvacetiletou praxi spolupráce s renomovanými účetními společnostmi v oblasti mzdového, personálního, účetního, daňového a finančního poradenství. Od r. 2000 pracuje již samostatně pro klientelu z nejrůznějších druhů podnikání a různých právních forem, státního i soukromého sektoru.

Garantem v oblasti personálního poradenství je Bc. Martina Janovská.

    Martina Janovská disponuje praxí v oblasti personálního poradenství již od roku 2004, kdy se věnovala profesionálnímu a odbornému vyhledání a výběru vhodných kandidátů pro klienty, s poptávkou po úzce specializovaných technických, obchodních a administrativních pracovních pozic především z oblasti telekomunikačních a IT společností. Na tuto činnost navazuje i podpora v podobě poskytování personálního poradenství, k němuž se od roku 2006 přidalo zpracování mzdové agendy. 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.