Zpracujeme Vaše mzdové účetnitví a personalistiku

Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma Alternativní typy pracovních úvazků jako aktivní nástroj politiky zaměstnanosti a sladění rodiny a kariéry ... /EN/ Alternative types of working time as an active instrument of employment..

29.09.2010 14:35
V této práci je popsána funkce současného systému v oblastech, které se dotýkají rodičů, slaďování práce a rodiny. Rovněž se snaží být příručkou pro přehlednější orientaci v dané problematice a s ní související legislativou. Vypracovanou práci je možné zakoupit...
>>

Jaká je výše PPM v EU v roce 2009?

29.09.2010 14:32
PPM - peněžitá pomoc v mateřství /tzv. mateřská/    Výše peněžitého příspěvku v mateřství v zemích EU: Belgie (Žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 7 týdnů před porodem a 9 týdnů po porodu. Prvních 30 dní je výše peněžité podpory v mateřství 82 % vyměřovacího základu, od 31....
>>

BP: Janovská? Jaké jsou alternativní pracovní úvazky dle platné legislativy?

29.09.2010 14:30
Jaké jsou typy alternativních pracovních úvazků? Autor: Janovská Martina      Legislativní rámec oblasti personální a mzdové agendy je tvořen zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce[1] (ZP) ve znění pozdějších předpisů. K přesnému výkladu pracovních...
>>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.